top of page

Hikâyemiz

Özgürlüğün kültürel, ahlaki, ailevi değerlere uygun bir şekilde çerçevelenmesini ilke edinerek gençlerin işlerinde başarılı olacağı ve bu başarının da aileyi mutlu edeceği fikri ile yola çıktık.

Hedef kitlemiz 15-35 yaş grubundaki genç kadınlardır. Dernek olarak kadınların gelişimine, sosyalleşmesine yardımcı olmak ve hızla gelişen dünyanın aktif birer bireyleri olması amaçlanmaktadır.

Özgür Genç Mutlu Aile Derneği Ağustos 2020'de kurulmuştur. Dernek genç kadınların hayatta daha aktif rol alması için çözüm üretmek amacıyla kurulmuştur. Toplumdaki sorunları incelemek, sorunlara birbirinden farklı pozitif bakış açıları geliştirmek amacıyla faaliyetlerde bulunur. Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için beslenme bilincini kazandırmak ve bu amaç üzerine atölyeler düzenler. Uzman kişiler koordinatörlüğünde uzman oldukları konu üzerine seminerler düzenlemek ve gerektiğinde aktif çalışmalar organize etmek derneğin amaçlarındandır.

Neler Yapıyoruz?

Gençlerin motivasyonlarını diri tutmak amacıyla seminer düzenlemeleri, gündemden haberdar olmak, yeni fikirler üretmek ve bunlar üzerinde tartışmak için haber yapmak, konferanslar, sergiler ve kermesler açmak derneğin kuruluş sürecindeki amaçlarındandır. Aktif olarak çalıştığımız etkinliklerimiz ise şunlardır:

  • Robotik atölyesi

  • First Lego League

  • Deri Atölyesi

  • Ahşap Atölyesi

bottom of page