top of page

Robotik Atölyesi

Ücret

----

Süre

4 Hafta

Atölye Hakkında

Robotik ve kodlama eğitimlerimizi okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki öğrencileri kapsayacak şekilde planlamaktayız. Eğitimlerimizde uyguladığımız ders planlarını öğrencilerin günlük yaşamda karşılaştığı pek çok olayın bilimsel bir temele dayandığını keşfetmelerine yardımcı olacak şekilde hazırlamaktayız. Ayrıca eğitimlerimizde kullandığımız çeşitli setler ile öğrencilerde 21. yüzyılda olması beklenen eleştirel düşünme ve problem çözme, yaratıcı düşünme, algoritmik düşünme, tasarım ve mühendislik becerilerinin gelişmesine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

Okul öncesinde

Cubetto,

Matatalab,

Lego Education Kodlama Treni,

Lego Education Erken Basit Makineler,

İlköğretimde

WeDo 2.0,

Lego Education Basit Makineler,

Lego Education Basit Motorlu Makineler,

Ortaöğretimde

Lego Education Basit Motorlu Makineler,

Lego EV3 Mindstorms Education setleri kullanılmaktadır.

Eğitmen

ÖGMA

ÖGMA

ÖGMA

bottom of page